Företagsutveckling och rådgivning
för både företagare och företag

Bland viktigaste för dig som entreprenör och företagare, är hur du underbygger din affärsidé. De flesta startar i det operativa utan att ha funderat på vad affärsidén egentligen är eller ”vad man ska vara för vem?”. Detta innebär att de flesta företag ständigt behöver återuppfinna sig själv. Dessutom är det svårt att kvantifiera (räkna på) sin affärsidé eller räkna på sitt marknadsunderlag. Det gör också att det är svårare att bli relevant för en given kund. Genom att endast arbeta med operativa frågor och missa strategiska, optimerar man inte företagets möjligheter som man borde. Risken är att man blir otydlig både för sig själv och sin marknad.

Att utvecklas till ett livskraftigt och konkurrensdugligt företag, innefattar att man förr eller senare utvecklar en marknadsstrategi. Hur ska jag tjäna pengar? Vem ska betala? Hur stor är marknaden? Hur ska jag behålla eller ta en större marknadsandel? Vilka är mina konkurrenter? Hur ska jag positionera mig? Hur ska jag differentiera mig?

Kom till Green Room och utveckla din business på ett strukturerat sätt genom att arbeta med dessa frågor i ett av landets främsta utvecklingsprogram för både företagare och företag. Deltagandet är både konfidentiellt och kostnadsfritt.

Green Room drivs i Trelleborgs Kommuns regi. Green Rooms uppdrag är att strategiskt bidra till näringslivets utveckling i regionen bl.a. genom att vara ett stöd i utvecklingen av livskraftiga och konkurrensdugliga företag.

Kontakta Green Room redan idag för att ta reda på mer eller boka ett möte!