Kom och testa eller vässa din affärsidé!

I Green Room har vi en beprövad och strukturerad metodik så att du kan testa bärigheten i din affärsidé. Att starta företag innebär alltid en risk. Vi hjälper dig att minimera den. Med vår hjälp får du bättre beslutsunderlag i din företagarprocess. Vi skiljer tidigt mellan det operativa och det strategiska. De flesta börjar i det operativa eller i ”uttrycket”. Det kan t.ex. vara hemsidan eller din trycksak. I Green Room börjar vi med att grunda i det strategiska. Du definierar din kund, din marknad, analyserar konkurrenter etc. Det är först när du  gjort denna hemläxa som du vet hur ditt uttryck ska vara. Att börja i ”fel” ände är ofta en tidsödande och dyr process.

Flera av deltagarna i Green Room är redan drivna företagare och entreprenörer. De är en del av företagarprogrammet och kommer till Green Room för att utveckla både sitt företag och sig själva som företagare. De diskuterar frågor som – Hur ska jag hantera priskonkurrens? Hur utvecklar jag en effektivare marknadsstrategi och marknadsplan? Hur bygger jag ett starkt varumärke? Hur vässar jag min affärsidé och når bättre lönsamhet? Hur tar jag in mer kapital? Så välkommen du också, även om du redan är en erfaren företagare. Allt deltagande är konfidentiellt.